Bagaimana Menulis Novel Yang Baik

  Cerita:
 • Ada kisah yang hendak disampaikan dan mempunyai mesej atau pengajarannya.
 • Tidak meleret-leret penceritaannya seolah-olah sengaja memanjangkan cerita tetapi isinya longgar.
 • Pengakhiran cerita mestilah ‘happy ending’ dan tidak tergantung.
  Teknik:
 • Kurangkan teknik flash back iaitu imbas semula supaya pembaca boleh fokus pada jalan cerita.
 • Selaraskan teknik penceritaan dari awal hingga tamat. Jika watak utama ‘aku’, hanya watak utama sahaja menggunakan ‘aku’ dalam naratif.
  Garapan Bahasa:
 • Bahasa yang mudah difahami pembaca.
 • Elakkan penggunaan bahasa rojak (BM+BI).
 • Minimakan penggunaan bahasa Inggeris dalam karya.
  Bab:
 • Setiap bab tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.
 • Panjang setiap bab seelok-eloknya 5 – 10 mukasurat.
  Ejaan:
 • Kesilapan ejaan membuatkan pembaca tidak faham apa yang hendak disampaikan penulis.
 • Ejaan yang tidak betul juga mengganggu mood pembaca menghayati cerita.
 • Semak ejaan yang betul di Kamus Dewan atau layari laman web http://prpm.dbp.gov.my/.
 • Penggunaan Dewan Eja dapat membantu menyemak kesilapan ejaan dengan lebih berkesan.
  Tanda baca:
 • Menggunakan setiap tanda baca dengan betul untuk memberi keberkesanan dalam penyampaian cerita.
 • Tanda koma (,) sebagai unsur pemisah.
 • Tanda noktah (.) sebagai unsur berhenti.
 • Tanda elipsis (...) sebagai pengguguran ayat sama ada di awal atau di akhir ayat. Juga untuk pengucapan yang tidak lancar. Gunakan hanya tiga tanda noktah.
 • Tanda soal (?) untuk ayat berunsur pertanyaan.
 • Tanda seru (!) sebagai unsur jeritan atau penegasan.
 • Tanda petik (“ ”) digunakan untuk dialog.
 • Tanda petik tunggal (‘ ’) digunakan dalam ungkapan atau ayat yang sudah diapit tanda petik.
  Konflik:
 • Cipta beberapa konflik agar dapat mencetuskan emosi pembaca.
 • Setiap konflik harus diselesaikan di pengakhiran cerita.
  Dialog dan Naratif:
 • Perlu seimbang kedua-duanya.
 • Minimakan dialog di permulaan bab.
 • Bahasa dialog tidak terlalu formal.
 • Naratif tidak perlu terlalu panjang hingga meleret-leret.